تمامی تلاش اتوبار یاسا این است که بتواند بارهایی با مبدا تهران را در کمترین قیمت و بالاترین کیفیت ممکن جابجا سازد. به همین خاطر تهران را به چهار قسمت شمالی، مرکزی، غربی و شرقی تقسیم کرده ایم و از آنجا حمل و جابجایی بار در تهران و شهرستان ها را سرویس دهی می کنیم. در صورتی که شما ساکن شرق تهران هستید و قصد حمل بار به سایر نقاط را دارید، مطالعه سطرهای پیش رو می تواند مفید به فایده باشد.