اتوبار یاسا تهران را به چهار ناحیه شمال، مرکز، شرق و غرب تقسیم کرده و سعی بر این دارد تا سفارشات هر ناحیه را با نیروهای بومی همان منطقه انجام دهد. در همین راستا، زمانی که به سایت مراجعه می کنید، یکی از انواع دسته بندی، طبقه بندی براساس ناحیه قرارگیری است و باربری غرب تهران، یکی از مهم ترین این دسته ها است. در سطرهای پیش رو، دقیق تر به باربری غرب تهران می پردازیم و نکات فنی مربوط به آن را تشریح می سازیم. به خصوص در صورتی که ساکن غرب تهران هستید و به زودی اسباب کشی و حمل و نقل در پیش دارید، ما را تا انتهای این مقاله همراهی کنید.