یکی از قسمت های مهمی که در سایت اتوبار یاسا مشاهده می شود، باربری مرکز تهران است. به این ترتیب که نواحی گسترده مرکزی قرار گرفته در تهران را پوشش می دهد و افراد می توانند بارهایی با این مبدا را به سراسر تهران و شهرستان ارسال کنند. در سطرهای پیش رو دقیق تر در این باره صحبت کرده ایم. در نتیجه، اگر در آینده ای نزدیک قصد حمل و جابجایی بار دارید، ما را تا انتهای این مقاله یاری رسانید.