ضمانت بار و بیمه باربری

از آن جایی که پیشرفت روزافزون در صنعت بخصوص باربری دیده می شود و از ماشین های باربری ایمن و افراد متخصص وبا تجربه استفاده می شود اما با توجه به این اصل که “حادثه هیچ گاه خبر نمی کند”، امکان رخداد آن حوادث قابل پیش بینی نیست،شرکت های باربری جهت آسودگی خیال صاحبان بار،اموال آن ها را بیمه می کنند. درواقع، بیمه سند و تعهد یک قرد و یا شرکتی در مقابل صاحب مال یا اموال است که در برابر خطرات احتمالی مانند آسیب دیدگی ، تصادفات، سرقت و … ضمانت کرده و هرگونه هزینه هائی در رابطه‌ با این‌ خط‌رات ‌متحمل‌ شود زیان وارده‌ را جبران‌ نماید.

بیمه حمل و نقل و بار

بیمه باربری شاخه ای از بیمه به عنوان اطمینان خاطر بخشیدن فرآیند حمل و نقل واموال به بیمه‌گر،از هنگام بارگیری آغاز می شودوبا تخلیه وتحویل سالم بار ادامه دارد،در مقابل آسیب دیدگی و تخرب اموال پوشش مالی می دهد. مهمترین نقش بیمه، کاهش ریسک و ایجاد اطمینان در حمل و نقل کالا وبارگیری و تخلیه آن خواهد بود.

 

ضرورت داشتن بیمه باربری، جهت تضمین تحویل صحیح وسالم کالا وبار همواره نیاز است. اما این مهم هنگامی بیشتراحساس نیاز می شود که فرستنده کالا، تصمیم دارد بصورت بین شهری انتقال بار داشته باشد.در انتقال بین شهری به دلیل وجود مسافت بیشتر، امکان بروز حادثه افزایش می یابد ونگرانی صاحبان بار همیشه از این است که در صورت بروز حوادثی از قبیل تصادف،وارد شدن ضربه و شکستگی به وسایل را چگونه باید اثبات کنند ومبلغ خسارت آن را دریافت کنند.

ضمانت بار

با توجه به اینکه تنها هدف ما، آسودگی و آرامش خیال شما بوده است، تمامی اموال و وسایل شما را در مقابل تمام حوادث و رخداد ها تحت پوشش بیمه باربری قرار می دهیم و در صورت بروزکمترین حادثه ای برای وسایل بدون هیچ گونه شرط و اتلاف وقت، خسارت پرداخت خواهد شد.