حمل بارهای سبک و سنگین با باربری یاسا

همه ما بیش و کم، نیاز پیدا می کنیم که بارهای سبک و سنگین را از یک مبدا مشخص، به مقصدی معلوم حمل کنیم. اما گاهی این امر از عهده ما خارج است و سر و کارمان به باربری های مختلف کشیده می شود و متقاضی در اختیارگیری خدمات و سرویس های آن ها می شویم. از آن جا که انتخاب های شما در انتخاب باربری گسترده و وسیع خواهند بود، در سطرهای آینده می کوشیم با بیان یک سری نکته فنی، کار را برای شما ساده کنیم و در نهایت، بخش آخر را به معرفی باربری یاسا تخصیص می دهیم.

مقدمه؛ اطلاعات کلی درباره حمل بارهای سبک و سنگین

به طور کلی، باری که بتوان آن را با وانت های معمول موجود در بازار ایران (پیکان وانت، پراید وانت و نیسان) حمل کرد، سبک محسوب می شود و از آن به بعد، کامیون، خاور، ایسوزو تا تریلی و کمپرسی، بارهای نیمه سنگین و سنگین را حمل می کنند. انتخاب وسیله مناسب برای بار مناسب، امری است که کیفیت، سرعت و دقت حمل و نقل را بالا برده و از آن مهم تر، هزینه های باربری را کاهش می دهد.
به عنوان مثال، اگر قصد داشته باشید باری را با وسیله ای سبک انتقال دهید اما آن بار مناسب وسیله ای نیمه سنگین باشد، نه تنها احتمال آسیب بار را ارتقا داده اید، که هزینه هایی اضافی را به خود تحمیل ساخته اید.

چگونه حمل بارهای سبک و سنگین را به بهترین شکل مدیریت کنیم؟

توصیه اصلی همواره این است که پیش از هرکار با یک متخصص مشورت کنید تا بهترین تصمیم اخذ شود. اما اگر خود شخصا قصد شناسایی بهترین راه حمل بارهای سبک و سنگین را کرده اید، باید بر اساس ایجاد توازن بین مولفه های زیر تصمیم گیری کنید:
•نوع، جنس، حجم و وزن بار چه قدر است؟
•بار شما چه مسافتی را طی خواهد کرد؟
•آیا بار از معابر بین شهری هم عبور می کند یا ترددی محدود به تهران دارد؟
•در صورتی که حمل و نقل به صورت ضروری، بازه زمانی مشخصی را می طلبد، باید تمامی مواردی که به طور احتمالی مشکل ساز واقع می شوند، مد نظر قرار داشته باشند.
و در آخر، مولفه های اقتصادی را در نظر داشته باشید و بهترین تصمیم را در این باره بگیرید.

چرا باید حمل بارهای سبک و سنگین را به باربری یاسا بسپاریم؟

برای آن که از کلی گویی پرهیز کنیم و در پیچ و تاب مسائل کیفی گیر نکنیم، مهم ترین دلایل به شرح زیر ارائه می شوند:
•باربری یاسا با در اختیار داشتن تعداد قابل توجهی ماشین سبک و سنگین، از نظر سخت افزاری محدودیتی ندارد؛
•باربری یاسا بهترین و کارکشته ترین نیروهای اجرایی را به استخدام درآورده و از این بابت، جای هیچ گونه نگرانی نیست؛
•باربری یاسا پشتیبانی بیست و چهارساعته ارائه می دهد و در پروژه های مخصوص، ارائه ضمانت کتبی بخشی از خدمات خواهد بود؛
•در صورتی که مبلغ هزینه و کیفیت ارائه خدمات را توامان در نظر بگیرید، باربری یاسا اقتصادی ترین شرایط را برای حمل بارهای سبک و سنگین پیشنهاد می دهد.